גירושים וקריטריונים לחלוקת רכוש

גירושים הם עסק לא פשוט ויכול להיות לפעמים אכזרי מאוד אם בני הזוג מסיימים את הנישואים בטעם רע ואיבה רבה ביניהם. גם אם הם לא מסוגלים להסתכל זה לזה בעיניים, בני הזוג מוכרחים להכין הסכם גירושין ולפרט בו אודות נושאים שונים הנוגעים לחייהם בנפרד.

הסכם גירושין של כל זוג, לא משנה מה מצבם האישי, יכלול חלוקת רכוש ביניהם. למעשה מדובר בחלוקה של הרכוש הכולל (שלו ושלה). אם בני הזוג הכינו הסכם ממון לפני שהתחיל כל הסיפור, הם פטורים מהעניין הזה. עם זאת, במקרים מסוימים צריך לעשות שינויים למה שהוחלט בהסכם הממון ולהכניס אותם בהסכם הגירושין.

אם יש לבני הזוג ילדים, ולפתע חלוקת רכוש שהם קבעו ביניהם בעבר כבר לא תקיפה בגלל הילדים, הם ייאלצו לבצע שינויים לחלוקה שהחליטו לפני כן. גם זוגות שלא הכינו הסכם ממון צריכים להסדיר חלוקת רכוש.

אפשר לומר שילדים הם הקריטריון לפי חלוקת רכוש צריכה להיקבע ויש לקבוע אותה לפי הצורך שלהם. למעשה, כשקובעים את החלוקה, יש לקחת בחשבון מי מקבל את המשמורת ואת מספר הילדים שהוא צריך לכלכל ומה ההכנסות של ההורה שלא קיבל משמורת.

חלוקת רכוש נכונה יכולה לעזור להורה המשמורן לכלכל את הילדים טוב יותר מבלי שיצטרך לבוא אל ההורה הלא משמורן לעזרה. למרות שכשיש לבני הזוג ילדים הם צריכים בהליך גירושים להסדיר מזונות ילדים שישילם ההורה הלא משמורן להורה המשמורן, רצוי לוודא כי להורה המשמורן לא יהיה חסר דבר במקרה שההורה הלא משמורן מאבד את העבודה שלו ואין לו מאיפה "לגרד" את הכסף שהוא צריך לשלם.

הסכם גירושין יכול להיות מוכן הרבה יותר מהר אם מסתכלים על חלוקת רכוש כדבר הישרדותי ולא כניסיון התנצחות. כלומר, ראוי שהצדדים לא ינסו לסחוט האחד מהשני כספים רק כדי להראות שהם יכולים ולנסות להשפיל זה את זה, ובמקום זאת על בני הזוג להיות הוגנים אחד כלפי השני, וחשוב מכך, כלפי הילדים.

גירושים הם תמיד קשים, אבל התבוננות נכונה ומושכלת על הדברים תעזור לבני הזוג לעבור אותם בשלום.