הבדלים מגדריים בהקניית משמעות לטבעת אירוסין

נשים רבות שמתארסות מתארות את רגע קבלת טבעת אירוסין כרגע הצרוב בתודעתן כרגע חשוב, משמעותי, רומנטי ומושלם. כמו כן, הן מתארות את ה טבעת אירוסין כחפץ חשוב המשפיע עליהן במהלך היום יום דרך עירור של זכרונות, אסוציאציה לחתונה ותחושת ביטחון. במידת מה הטבעת הופכת להיות כמו שלוחה של בעלן לעתיד, ומייצגת אותו, את ההצעה, את הקשר ואת ההבטחה על מה שעתיד לבוא.

אם כי נהוג היום לנקוט גם בשיטה של החלפת טבעות אירוסין , ניכר כי הגברים לא חווים את הטבעת בצורה דומה לנשים. אם כי הם רואים בטבעת אירוסין שלהם סמל לצעד שהחליטו לקחת, הם אינם נוהגים להתחבר רגשית לחוויה דרך הטבעת, אלא רק כמסמנת אחריות והחלטה.

הפערים בין נשים וגברים בכל הקשור בחתונה ותפיסת נישואין הם רבים. גברים הם הרבה יותר פרקטיים מהנשים הפנטזיונריות שחולמות זמן רב על הרגע בו יתחתנו לאור תהליכים של חיברות. בדומה לכך, הטבעת היא גם קרקע להחצנת אותם ההבדלים המגדריים: הפרטקיות מול הפנטזיה, ההחלטה כשלעצמה לעומת המשמעות של ההחלטה.

אם כי נשים בתהליך תכנון חתונה נוהגות להטיח בגברים את ההבדלים הללו כאילו הדרך בה הנשים תופסות את התהליך היא הנכונה והרצויה, לתפיסה הגברית יש חשיבות רבה, מאחר והיא מהווה עוגן ומעצור במגן בסופו של דבר גם על הנשים מפני אכזבה לאור הקניית משמעות רבה מדי לתהליך.

כתיבת תגובה