הסכם ממון לחלוקת רכוש נכונה

ברגע שבני זוג חושבים על חתונה חשוב מאוד כי הם יעשו הסכם הממון בגלל שאם יהיה מצב שבו הם יאלצו להיפרד אחד מן השני ולכן לעבור את ההליך של גירושין יהיה מצב של חוסר חלוקה הוגנת של הרכוש אם לא יהיה להם הסכם ממון אשר אותו עשה עורך דין שמביו בכך בני הזוג יכולים בזכות הסכם ממון לקבוע את אופן חלוקת הרכוש בזמן הפרידה.

ניתן לראות כי ביצוע של הסכם ממון זה מעין כמו ביטוח של האהבה כיוון שזה מראה שהזוג התחתן בגלל שהם באמת אוהבים ולא בגלל שלאחד מהם יש יותר כסף מאשר לשני ללא הסכם הממון אפשר לראות שתהיה חלוקת רכוש חצי חצי חוץ ממתנות, ירושה, ופיצויים בגוף לכן אם אחד מהם בא עם יותר נכס לעומת השני הוא יוכל לצאת בידיים ריקות מכל הכיוונים מסיבה זו מאוד חשוב שהוא ייבצע הסכם ממון למצב שבו שיהיה גירושין ביניהם או מכל סיבה אחרת שבגללה הם נפרדים. ברור שחלוקתה של הרכוש תיתבצע רק אחרי קבלת הגט הסופי כיוון שגט יהיה רק כאשר תהיה הסכמה בין שני הצדדים בזמן גירושין הסכם הממון אשר הוא בא להקל כיוון שניתן לקבוע שחלוקת הרכוש תהיה בעזרת הסכם הממון ולא על פי הליך הגט שיש.

הסכם ממון אשר מבצעים לפני הנישואין את ההסכם אפשר לאשרו אצל עורך דין או אצל רשם נישואים ברור בסוף ההליך יש לאשרו אצל בית המשפט. לעומת הסכם ממון אשר עושים לאחר הנישואים שמגדיר את אופן חלוקת ירושה ניתן לאשרו אצל בית המשפט או בית הדין הרבני האישור של הסכם הממון מטרתו לאשר ששני הצדדים אכן מסכימים על מה שקבעו בגלל ששני הצדדים יחתמו על ההסכם רק כאשר שני בני הזוג מרוצים ממה שנקבע בו ועל אופן חלוקת ירושה כמובן שבית המשפט מסביר לשני הצדדים את המשמעות של ההסכם ומה הם השלכותיו ברור שבית המשפט בודק שהחתימה על הסכם הממון הייתה בהסכמה מלאה של הזוג.אז זכרו כדאי שתעשו חוזה הסכם ממון בשביל להקל על העניינים.

כתיבת תגובה