תזונה לכל עונה

תזונה לכל עונה
בין הגלוי לסמוי במבנה של מזונות ובפעולתם

"ה-Yinמעניק לישות את הצורה והחומר, וה-Yangנופח בה חיים ותנועה.
האנרגיה מזינה את רוח הישות והמזון יוצר את צורתה החומרית והגשמית"
Su Wen
פרק 5

מבוא
כל צורה נגלית לעין מתגלמת מתוך מבנה או מצב סמויים ובלתי מגולמים; הגלוי והסמוי משלימים ומגדירים זה את זה. רעיון זה הינו הרחבה של תיאורית ה-Yin Yang, הצורות שהתגלמו מתוך ה-Daoהמסמל בקוסמולוגיה הסינית את רעיון השלמות והאחדות.
על פי תיאוריה זו לכל בריאה ביקום יש דבר מה שקדם לה: זוהי המהות המתכננת, החושבת והוגה טרם התגשמות היצירה. כך למשל, במים האגורים בבטן האדמה מצויים זרעים ופקעות במצב של טרום התגלמות. חיוניותם מאפשרת לזרע להתפתח לגזע, לענפים, לעלים ולפירות. מכאן נבין שהמים כאנרגיית החיים הבראשיתית הם היסוד הסמוי המכונן המאפשר את הקיום, ופרי העץ משקף את הצורה הנגלית, את הביטוי המלא והמוחצן שלהם. הפיכת הסמוי לגלוי לעין ואיחוד מודע של שני החלקים המצויים בכל אחד ואחת מאיתנו, מגדירים בתפיסת העולם הסינית את המושג שלמות או הוליזם.
מאמר זה  דן באופן בו צורה  ומבנה קשורים זה לזה ותומכים זה בפעולתו של זה על מנת ליצור שלמות. נדון במערכות היחסים שמקיימים מושגים כמו Yinו-Yang, פנים וחוץ, מבנה וצורה, חומר ואנרגיה, גלוי וסמוי. כמו כן, נסתייע במושגים אלה על מנת להבין את אופן תפקודו של הגוף ואת הקשרים העמוקים המתקיימים בין מבנה וצורת המזון לפעילותו.

הרוח שבחומר
אליזבט הייך, בסיפרה "התקדשות" , כותבת שהתודעה מזדהה עם החומר, לכן ניתן לומר שאכילת מזון כלשהו פרושה להיות זהה לו. למשל, בסיפור גן עדן אכילת פרי עץ הדעת גרמה לפיכחון ולהתעוררות התודעה והתבונה. לאור הנחה זו מתבהר הרעיון שעל בני אדם לברור את המזון המתאים להם מפני שהמזון הופך להיות חלק מהצורה הפיזית, הנפשית והרוחנית שלנו. בתרבויות מסוימות ידוע כי אנשי רוח מתנזרים מבשר מתוך כוונה שלא ליצור חיבור עם אנרגיה של נפש אחרת. כל דיני הכשרות ביהדות מכוונים להפרדת הדם מהבשר מתוך כוונה לנתק את הרוח והנפש של החיה מגופה. בתרבויות העולם העתיק, האש עמדה במרכז טקסי הזבח לאלים. באמצעות העשן שעלה מהזבחים נוצרו קשר וקרבה בין בני הארץ לממלכת השמים.
רעיון הזבח באמצעות אנרגיית האש המאכלת את המזון ועולה כאד לשמיים, מוצא ביטוי גם בשפה:  בסימניה הסינית המבטאת את רעיון ה-Qi 氣כאנרגיה הראשונית הפוטנציאלית, רואים גרגר אורז 米ומעליו אדים ורוח 气. גם כאן בא לידי ביטוי רעיון המהות הניתקת מצורתה החומרית ומתגלמת בעולם הרוח.

עולם של תנועות, מבנים וצורות
הצורה והמבנה הם שמאפשרים את הפעולה; לכל מבנה פעולה המותאמת לו; כל פעולה מצידה זקוקה למבנה תומך. מבנה הגוף בכללו הינו Yinבמהותו מאחר והגוף מורכב ברובו מנוזלים. ה-Yangמצוי יותר בפריפריה שלו ובכך תומך בצורת הגוף. מכאן שמטרתו הראשונית של הגוף היא לחזק את ה-Yin, על ידי חיזוק  ה-Yinיתאפשר ביטוי צורת הגוף המקורית. הסמוי ייתן מבעו בגלוי.

לדוגמה, במקרה של החלשות מבנה גוף המתבטא בנטייה להשמנה, לחולשת שרירים ולאגירת נוזלים נשאף לחזק את ה-Yangדרך חום ותנועה המצויים בפריפריה, כך שיגבירו את אש העיכול ואת תנועת הנוזלים בגוף בכדי להשיב לגוף את צורתו. מכאן אנו מבינים שכל שינוי במבנה וצורה יוביל בהכרח לשינוי בפעולה. בריאות תוגדר אם כך כאיזון בין הצורה למבנה ולפעולה כאשר המצע והבסיס להשגת בריאות טובה טמון בהבנת קשרי הגומלין בין צורה למבנה.

על פי עקרונות ה Yin Yang, ככל שהמזון גדל קרוב יותר לאדמה ובתוכה, זמן גדילתו והבשלתו ארוכים יותר וצבעו כהה יותר הוא מוגדר כמזון בעל מבנה Yinופעולתו Yang

אנו מעתיקים תובנות אלו אל גוף האדם ובהתאמה אל צורת המזונות והשפעתם על הגוף. כדוגמה להמחשת רעיון זה ניקח לדוגמה את יסוד המתכת:
פעילות יסוד המתכת מצוירת באמצעות צורת המשולש : כאשר חודו פונה כלפי מעלה בסיסו הרחב של המשולש מסמל את עולם החומר ואת אנרגיית ה-Yinוראשו הצר פונה אל עולם הרוח לשם השגת איזון טוב יותר. משולש הפוך שקודקודו כלפי מטה, מסמל את אנרגיית ה-Yangהבאה לידי ביטוי ומיצוי כאשר היא מרכזת את עוצמתה במרכז הגוף. על כן נאמר שה-Yinבשיאו שואף לרוח ומתגלם בה וה-Yangבשיאו שואף לחומר ומתגלם בו.
שני משולשים אלו מרכיבים בשילובם שני מבנים התופשים מקום מיוחד ביסודות החשיבה של העולם העתיק. האחד הוא הפירמידה והשני הכוכב המשושה, או מגן הדוד. שניהם מורכבים משישה משולשים. מבנה זה של משולשים שלובים היוצרים שש פאות מצוי, בין היתר, במבנה כוורת הדבורים, ביהלום, במולקולת מים, ובהקסגרמות. צורות אלו מייצגות מבנה חזק ויציב המשדר איזון טוב, סימטריה והרמוניה.

תובנת מבנה זה של יסוד המתכת המתגלם בצורת המשולש מועתקת גם אל עולם המזון:
זרעים וגרעינים הם צורת המזון המתארת ביותר את מבנה יסוד המתכת. לדוגמה: גרעיני חמנייה הם קטנים ומרוכזים בצורתם ויבשים במרקמם. מכאן שהשפעתם על הגוף תהיה מכווצת ומחזקת רקמות . צנוברים הם שמנוניים ומרוכזים לכן מעניקים אנרגיית פעולה מרוכזת וטובה לגוף. באופן כללי כל הדגנים נחשבים כשייכים ליסוד האדמה, אך עם זאת אנו עורכים אבחנה מבדלת בין סוגי הדגנים השונים וזאת על פי המבנה וכיוון התנועה של כל  דגן . אורז  למשל נחשב כמזון בעל איכות של מתכת; הוא מרוכז, חודר פנימה ומייבש. הוא מחזק בעיקר את אברי יסודות האדמה והמתכת: Stomach-Spleen, Lung-Large Intestine.
על פי דוקטור גיורא הראל, שפיתח את תורת ה-Shen-Ji, מבנה המזונות כמו גם צבעם וצורתם מזינים את האברים התואמים להם. כדוגמה הוא נותן את פרי האבוקדו: האבוקדו ירוק לכן שייך ליסוד העץ המייצג גדילה והתפתחות, צורתו היא קונית- משולשת כזו ההולכת מהרחב אל הצר, לכן אוצר בצורתו תכונות של יסוד המתכת ומסייע בהתמקדות חשיבתית.
על פי הרעיון שהמבנה והצורה מבטאים באחדותם את השלם, מזון מושלם הינו מזון הנאכל בצורתו המקורית המלאה ולכן הוא שרוי באיזון טוב של יסודות ה-Yin Yangשבתוכו.לדוגמה: אכילת עלי פטרוזיליה עם שורש הפטרוזיליה. אכילת עלי סלק עם שורש הסלק, אכילת הפרי כשלם ולא סחוט כמיץ ואכילת הדגן עם קליפתו. על פי עקרונות ה-Yin Yang, ככל שהמזון גדל קרוב יותר לאדמה ובתוכה, זמן גדילתו והבשלתו ארוכים יותר וצבעו כהה יותר הוא מוגדר כמזון בעל מבנה Yinופעולת Yang. מזון זה מחמם, מחזק ובונה את צורת הגוף לכן בסופו של תהליך מחזק את ה-Yin. דוגמה למזונות אלו: זרעים, גרעינים, קטניות כהות ושורשים כהים. באופן דומה, ככל שמזון גדל רחוק מהאדמה, הוא מוגדר כמזון בעל מבנה Yangופעולת Yin, זמן גדילתו והבשלתו קצרים יותר וצבעו בהיר יותר. מזון זה מקרר יותר, מתפשט לפריפריה ומרחיב את הגוף. לכן בסופו של דבר מחזק את ה-Yangדוגמה למזונות אלו: שורשים בהירים, ירקות עליים ירוקים, קטניות בהירות ופיטריות.

כלי וחומר
גם לצורת הכלים בהם אנו אוכלים, לחומר ממנו הם עשויים ולצבעם יש השפעה על פעולת המזון והטמעתו בגוף. על פי עקרון הדומה לדומה, מזון בעל מבנה של Yinיוגש בכלים תואמים: כלים שנעשו מחומרים שמקורם באדמה, חרס למשל, והם עבים, עמוקים ובצבעי אדמה כהים כגון חום, חמרה וצהוב. מזון בעל מבנה Yangיוגש בכלים בהירים ושטוחים יותר כלים שעשויים מזכוכית, מעץ, מעלים וכדומה.
כאמור, מבנה הגוף הוא Yinבעיקרו, לכן המרכיב העיקרי של  המזון צריך להיות בעל מבנה של Yin.
מסיבה זו, כדאי להגיש מזון בעל מבנה של Yinבכלים גדולים, ומזון Yangבכלים קטנים יותר. אם נרצה להשתמש ברעיון שבכלYinצריך שיהיה מעט Yangובכל Yangמעט Yin, נוכל להשתמש בכלים בעלי מבנה של Yinלהגשת מזון שהוא רק Yangבמבנהו. למשל, נגיש סלט פירות בקערת חרס קטנה.

סיכום
בפרק השישי של ה-Su Wenנאמר, שכאשר הקשר עם הנפש אינו טוב, יופיע חוסר איזון ובעקבותיו עלולה להתפתח מחלה. במקרה זה האדם "מאבד את עצמו לדעת" במובן התנתקותו ממחציתו המשלימה, הסמויה מעיין. נוכל אם כך לסכם ולומר, שככל שאנו מצויים בקשר טוב יותר עם מחציתנו המשלימה, נותנים לה ביטוי ונוכחות והופכים אותה לגלויה לעין כך נוכל להשיג שיווי משקל גופני ורוחני המאפשר לנו לממש את עצמנו בשלבי התפתחותנו השונים כמו הזרע, הצמח והפרי המממשים את ייעודם.
הרשו לי לסיים בהמלצה חוצת גבולות, לאומים ותרבויות:
זכרו שמה שאתם אוכלים הופך להיות מי שאתם. איכלו בתחושת שימחה ועונג, בסביבה נעימה, בכלים יפים ובתשומת לב לעצמכם ולזולת. או אז אש העיכול תהיה טובה והטמעת האוכל מרבית.

מקורות מידע:
•           Li Zhaoguo (Translator), Liu Xiru (Translator) (2005) Library of Chinese Classics: Yellow Emperor's Canon of Medicine Plain Conversation, Shi jie tu shu chu ban Xi'an gong si press.
•           Maoshing Ni (1995),The Yellow Emperor's Classic of Medicine: A New Translation of the Neijing Suwen with Commentary, Shambhala Publications press.
•           הייך אליזבת (1995)  התקדשות, הוצאת לאור.
•           רמב"ם) , פרקי משה ברפואה, מאמר שמונה עשר, הוצאת מוסד הרב קוק, תשנ"ב

כותבת המאמר: יוכי קשת –  מרצה ללימודי פילוסופיה, רפואה סינית ומטמורפיק, חוקרת ומרפאה; מנחת הקורס תזונה וצמחי מרפא על פי עקרונות הרפואה הסינית, מנהלת קליניקה אינטגרטיבית  ברפואה הוליסטית השמה דגש על עבודה עם משפחות.