תזונה לכל עונה

תזונה לכל עונה בין הגלוי לסמוי במבנה של מזונות ובפעולתם "ה-Yinמעניק לישות את הצורה והחומר, וה-Yangנופח בה חיים ותנועה. האנרגיה מזינה את רוח הישות והמזון יוצר את צורתה החומרית והגשמית" Su Wenפרק 5 מבוא כל צורה נגלית לעין מתגלמת

למאמר המלא