אישור עבודה בקנדה

כמו כל מדינה עשירה ואטרקטיבית גם קנדה רוצה לברור את הנהירה אליה במידת האפשר. על כן תצטרכו להשיג אישור עבודה בקנדה בכדי לממש את הפוטנציאל הפרנסתי הגלום בה.  קודם כל, לפני השגת אשרת העבודה יש להגיש מועמדות ולעבור בהצלחה הליך קבוע שכל המתעניינים בעבודה בקנדה צריכים לעבור. ההליך מבטיח למדינת קנדה שלא יהגרו אליה גורמים שיכבידו על המערכת או יפגעו, ובמקום זאת יוסיפו לצמיחה הקיימת ולשגשוגה הכלכלי של המדינה.

ראשית כל, עליכן להשיג הצעת עבודה ממעסיק או ממעסיקה קנדית. הוכחה בכתב או באימייל לכך שמישהו או משהי בקנדה רוצים להעסיק אתכם לתקופה של לא פחות מחצי שנה.

מי שמאשרים או לא מאשרים בשלב ראשוני זה של התהליך הם משרדי HRSDC האמונים על פיתוח כח האדם והכישורים הקנדי ((The Human Resources and Skills Development Canada. על הHRSDC מוטלת האחריות לבצע הערכה של בקשתכם, ולציין האם על פי דעתם ועל פי הקריטריונים שלהם, אתן ראויות לקבל אישור עבודה בקנדה.  אישור זה אינו מתבסס דווקא על כישורים אותם אתם מציגים ומוכיחים, אלא יותר על נחיצות המקצוע התעסוקתי שלכם במצב הנוכחי של השוק הקנדי. על סוגי מלאכה מסוימים למשל אין כל הגבלה כיוון שהם נדירים ואין קנדים רבים שמסוגלים "לספק את הסחורה". לעומת זאת לעתים קרובות השוק הקנדי מגיע לרוויה בתחומי המחשבים והמדעים עקב הגירה גבוהה באותה שנה. 

במידה והשגתם את האישור הנדרש ממשרדי ה HRSDCתוכלו להגיש בקשה לקבלת אישור עבודה בקנדה מרשויות ההגירה הקנדיות. אלה עובדות בשיתוף עם רשות ההגירה העולמית הקשורה גם היא בדרך מסויימת לאישורי עבודה בחו"ל ובכל מה שקשור לשיתוף בידע ונתונים. אישור העבודה בקנדה (work permit) מקנה תנאים סוציאליים למי שעובד או עובדת בקנדה, כבר לאחר שלושה חודשי עבודה.  בעלת או בעלת אישור עבודה, יוכלו קבלת אשרת מבקר עבור בן/ת זוגו/ה ועבור ילדים במידה ויש.

אישור עבודה בקנדה ניתן גם להשיג באמצעות תוכנית שמציעה ממשלת קנדה למהגרים עסקיים. תוכנית זו מיועדת למשקיעים בעלי כוח כלכלי שיוכלו להקים בקנדה עסקים וליצור מקומות עבודה. על היזמים להוכיח ניסיון עסקי, וששוויים עולה על 800,000 דולרים קנדיים, ולבצע השקעה של לפחות 400,000 דולרים קנדיים. תוכנית דומה מציעה אישור עבודה בקנדה ליזמים, אשר יש ברשותם לפחות 300,000 דולרים קנדיים ויש בידם להוכיח ניסיון בתחום.  

אפשרות נוספת להשגת אישור עבודה בקנדה עבור עובדים או עובדות שאינם בעלי הכשרה ייחודית ונדרשת בקנדה, היא באמצעות עבודות לצעירים לפרק זמן מוגבל של כמה חודשים. אם אישור העבודה בקנדה שהצגנו בהתחלה, אומנם מוגבל לתקופה מסוימת, אך למעשה מיועד למי שמתכנן או מתכננת הגירה לקנדה בהמשך, הרי יש גם מי שמעדיפים שהות קצרה יותר בקנדה. אלה יכולים לעבוד בקנדה דרך חברות השמה המחפשות עובדים ועובדות צעירים לעבודה במכירות. לחברות אלה יש קשרים עם חברות קנדיות העוסקות במכירות בפועל (וגם בכלל עם חברות המציעות עבודות בחו"ל ). אלה יטפלו עבורכם בהליך קבלת אישור עבודה בקנדה, היות וממשלת קנדה מעניקה לחברות העוסקות במכירות מספר מוגבל של אישורי עבודה.