גישור כחלופה להליך משפטי

גישור הינו הליך רצוני, המהווה אלטרנטיבה להליך משפטי, אשר במסגרתו פותרים סכסוכים וקונפליקטים שונים מתוך רצון הדדי של שני הצדדים להגיע לפשרה. לאחרונה מערכת המשפט עמוסה ואילו הטיפול בבקשות משתהה ומתעכב. הליך גישור מהווה פיתרון יעיל, זריז ונוח לפתרון סכסוכים. במאמר זה אפרט לכם מהו הליך גישור, מהם התנאים לקיומו התקין, וכמובן מהם יתרונותיו של הליך גישור כחלופה להליך משפטי.

מהו הליך גישור

גישור הוא תהליך אלטרנטיבי שמטרתו לפתור סכסוכים וקונפליקטים בעזרת פשרה בין שני הצדדים. הליך גישור מהווה חלופה לפתרון בעיות בעזרת הליך משפטי. במסגרת ההליך, מגשר (צד שלישי) נפגש עם שני הצדדים הנוגעים לסכסוך, ומסייע בידם ליישב את המחלוקת בדרכים של פשרה, ויתור והסכמה. למגשר אין סמכות משפטית לקבוע מי צודק ומי טועה או מהי הפסיקה המתאימה, יחד עם זאת הסכם גישור שנחתם על ידי שני הצדדים מהווה הסכם משפטי לכל דבר, הוא מוגש לבית המשפט שקובע אם ההסכם מקובל עליו או לא. תפקידו של  מגשר הוא לאזן בין שני הצדדים ולאפשר לשניהם להתבטא, ולהביע את רצונותיהם ותלונותיהם תוך שמירה על כבודם והאינטרסים של שני הצדדים. במהלך הליך גישור, שני הצדדים מביעים את עצמם מרצונם החופשי, ומוכנים להתגמש ולוותר על חלק מדרישותיהם במטרה להגיע לעמק השווה.

תנאים לקיום הליך גישור

על מנת לשמור על תקינותו של הליך גישור ולשמור על יעילותו צריכים להתקיים מספר תנאים. אחד התנאים החשובים והמשמעותיים הוא הגעתם של שני הצדדים מתוך רצונם החופשי והמוחלט. משמע, על שני הצדדים להגיע להליך גישור לא מתוך מחויבות מסוימת אלא מתוך רצון חופשי שלהם לפתור את הסכסוך. תנאי זה בעל חשיבות רבה בהליך גישור, שכן הוא מצביע על כך ששני הצדדים מעוניינים בפשרה, וששניהם מעוניינים להתגמש ולוותר על דרישותיהם ההתחלתיות בדרך לפתרון הסכסוך. תנאי חשוב נוסף הוא הקפדה על לקיחת מגשר אמין וניטראלי שלא קשור לאף אחד מן הצדדים, לא מצדד באף אחד מהם, ואין לו דעה לגבי הסכסוך המדובר. הקפדה על תנאי זה היא הכרחית שכן, אם מגשר יהיה בעל דעה כלשהי הוא עלול לכוון במתכוון או שלא במתכוון לצד בו הוא מצדד ובכך לפגום בתהליך הגישור. תנאי נוסף והכרחי הוא שמירה על סודיות מוחלטת שתאפשר שמירה על פרטיותם של הצדדים. (במקרים רבים, גישור מונע חשיפת פרטים אישיים לגופים תקשורתיים).

יתרונות הליך גישור

להליך גישור יתרונות רבים מול הליכים אחרים לפתרון והכרעת סכסוכים. ובכן, מסגרתו של הליך גישור אינה מאיימת כמו מסגרת של הליך משפטי. להליך גישור מגיעים הצדדים מתוך רצון מוחלט ולא מתוך כפייה כלשהי. יתרון משמעותי בולט הוא עצם העובדה שסמכות ההכרעה בהליך גישור נמצאת בידי שני הצדדים ולא בידי המגשר או בית המשפט. בנוסף, במסגרת הליך גישור לא נקבע צד מפסיד וצד מנצח כמו במסגרת הליך משפטי, אלא שני הצדדים מגיעים להסכמה בניהם, שניהם מוותרים ושניהם מרוויחים. נוסף על כך ישנו היתרון של חיסכון בזמן רב ובכסף, שכן ההוצאות הנלוות להליך משפטי משמעותית לעומת הליך גישור. והזמן שעתיד להימשך בהליך משפטי רב יותר מאשר בהליך גישור. הליך משפטי יכול להימשך מספר חודשים לעומת הליך גישור שהוא אינדיבידואלי ונמשך בדרך כלל בין 3-7 מפגשים. בנוסף במקרים בהם הסכסוך הוא של גופים שלא מעוניינים בחשיפת פרטי הקונפליקט, הליך גישור מספק סודיות מוחלטת ועל כן, גישור יכול להוות אלטרנטיבה מוצלחת עבורם.

קורס גישור

איפה ניתן ללמוד להיות מגשר? ישנם מספר מצומצם של מכללות בהן ניתן ללמוד איך להיות מגשר. לחלקן יש התמחויות (לדוגמה: קורס גישור עם התמחות בייעוץ זוגי). יש מגוון תתי התמחויות בתהליך קורס גישור כגון, גישור לגירושין, גישור משפחתי, גישור לעסקים, גישור בעניני עבודה ועוד. כדי להבין יותר רצוי להכנס לאחת המכללות בכדי לקבל מידע מקיף יותר בנושא לימודי גישור.

גישור – לסיכום

לסיכום, גישור מהווה לא פעם חלופה יעילה, זריזה ונוחה יותר לפתרון הסכסוך במסגרת קלילה יותר, רצונית יותר ומשתלמת יותר. העובדה שההכרעה לפתרון הסכסוך היא באחריות שני הצדדים ולא נעשית דרך קביעה משפטית מהווה גורם משמעותי לעידוד פשרות וויתורים. בכל אופן הליך גישור מחייב הסכמת בית משפט לפשרה ולכן הסכם הגישור מועבר לבית משפט לאחר קיצור התהליכים.

כתיבת תגובה