האם לימודי אדריכלות זה בשבילך?

האם לימודי אדריכלות זה בשבילך?

אדריכלות היא מקצוע רב תחומי בו מתקיימת חשיבה והתייחסות לביטוי חומרי על בסיס ידע מקיף ויכולת יצירה.

האדריכלות היא עשייה תרבותית חברתית ולא רק כלי לעיצוב טכנולוגי בלבד.

הארכיטקט בחברתנו ובתקופתינו צריך להיות אדם בעל אופקים רחבים, הלוקח אחריות ומחויבות במובן האישי והציבורי, המביאה בחשבון את אילוצי העתיד מול הצורך באיכות חיים וסביבה, ובהתייחס לצורך בבניית חברה, מקום וסביבה איכותיים. האדריכלים צריכים להיות בעלי יכולת לתת פתרונות הולמים לצרכים משתנים של מדינה בעלת מגוון אוכלוסייה ותרבויות, מחויבים לגשר בין העבר הרחוק, העבר הקרוב והעתיד, תוך מתן פתרונות דוחקות לצרכי ההווה, צמצום עתודות הקרקע, צפייה להכפלת האוכלוסייה, התגברות של הצפיפות ורמת המינוע, שמירה על איזון העדין בין פיתוח אינטנסיבי לבין שימור איכות החיים והקיים.

האדריכל במסגרת עבודתו נדרש להתייחס לנושאי התכנון בקני מידה משתנים כגון: השלכות סביבתיות, השלכות אקוסטיות, פונקציונליות, פסיכולוגיות, טכנולוגיות, תחיקתיות, ועוד. עבודה האדריכל משולבת ומתייחסת לדרישות הרשויות המקומיות, מתכננים מתחומים אחרים כגון מהנדסי תברואה, תאורה, חשמל ומיזוג אוויר ועוד.

מטרת הלימודים לאדריכלות ועיצוב פנים היא הכשרת מעצבים בעלי רמת מודעות ומעורבות גבוהה בחברה ובתרבות שבה הם פועלים, המתמודדים ביצירתיות ובמקצועיות עם פרוייקטים ועם סוגיות עיצוביות שונות במסגרת עבודתם.

מעצבי פנים מהווים מעין סוכני תרבות, היוצרים ומשפיעים על סביבתם, תוך שימת דגש על ההבטים הבאים:

התערבות במבנה הקיים: התערבות במבנה הקיים, כפורמט נתון ועיצובו מחדש למטרה מוגדרת. התערבות חללית זו מעלה סוגיות ותכנים העוסקים בעיצוב חלל המבנה על קשריו הסביבתיים, התרבותיים, ההיסטוריים והטכנולוגיים. במעשה העיצוב מושם דגש על הקומפוזיציה, הצורה, הצבע, החומריות והשימושיות.

שימור מבנים: שימור מבנים היסטוריים, תיעודם, לימוד הבטים טכנולוגיים ושיטות שימור במקביל ללימוד פילוסופי היסטורי מהווים נדבך חשוב בלימודי ריהוט הפנים, תוך מתן דגש לקונספט הים תיכוני המקומי.

ריהוט, עיצוב תפאורות ותצוגות: תצוגות ואביזרים לשימושים שונים, תוך פיתוח ולימוד טכנולגויות ייצור, התנסות בחומרים מגוונים ופיתוח תכנים עיצוביים רעיוניים.

חשיבה אדריכלית: הסטודנטים מתמודדים עם הממד האדריכלי, תוך חקירת מקורותיו, משמעיותיו הסימבוליות, הפילוסופיות וההיסטוריות.

רגישות להקשרים הסביבתיים: פעילות האדריכל הפנים מתרחשת בהקשר סביבתי ותרבותי מוגדר, הדורש התייחסות להיבטיים אנושיים שונים, כגון: קנה מידה יחסי, זיכרון אישי וקולקטיבי, הקשרי השפה האדריכלית והשלכות אסתטיות ואקולוגיות.

מיומנויות חזותיות גרפיות: פיתוח מיומנויות המחשה ושליטה בטכניקות רישום, ציור, פיסול, צילום, שרטוט, בניית דגמים והדמייה ממוחשבת מהווים תשתית לפיתוח הרעיון האדריכלי ולהצגתו, תוך פיתוח כלי ביטוי ייחודיים לכל יוצר.

נושאי הלימוד כוללים – לימודים כללים: חשיבה חברתיתף חשיבה הומניסטית, תולדות האדריכלות, מבוא לאדריכלות מודרנית, מבוא לאדריכלות נוף, ארגונומיה, מבנים, סגנונות וזרמים בעיצוב, אדריכלות איסלאמית, טיפוגרפיה, אדריכלות יפנית, בנייה ירוקה, אדריכלות ארץ ישראל, אסתטיקה, ניהול וייזום מכרזים וכתבי כמויות ועוד.

תחומי הלימוד כוללים:

ארכיטקטורה של מבנים, כיצוב עירוני, עיצוב פנים וריהוט, שיטות ומודלים כמותיים בתכנון, מורפולוגיה, טכנולוגיה של הבניה והתיעוש, בקרת הסביבה וישקולי אנרגיה בתכנון, תאוריה והיסטוריה של הארכיטקטורה ובינוי ערים, יחסי אדם סביבה, שימושי מחשב בתכנון פיזי ועוד…

משך הלימודים: הלימודים נמשכים 5 שנים שבסופם מקבל הסטודנט תואר ראשון באדריכלות – ארכיטקטורה / אדריכלות עיצוב פנים.

מקומות עיסוק: חברות בנייה, משרדי תכנון, רשויות מקומיות ואזוריות, עבודה עצמאית, חברות בנייה, משרדי תכנון.

מחפש כיוון בחיים?

כתיבת תגובה