חידוש ויזה לארה"ב

חידוש ויזה לארה"ב הוא הליך חשוב הנדרש מישראלים שהוויזה לארה"ב שבידיהם לא תקפה והם נדרשים לחדש אותה במידה והם רוצים להיכנס לארה"ב לא יאוחר משנה מהמועד בו פג תוקפה. הנפקת ויזה לארה"ב היא הליך פורמאלי המתבקש מכל בעל דרכון ישראלי הרוצה להגיע להיכנס לתחומי ארה"ב. למרות שזהו הליך שגרתי מקובל, ישנם ישראלים רבים שאינם מתמצאים בשלבי הוצאת הוויזה ואינם מגיעים ערוכים לראיון בשגרירות ארה"ב, שמהווה חלק אלמנטארי בשלבי הגשת הבקשה לוויזה. ישראלים המקפידים למלא אחר כל שלבי הגשת הבקשה מעלים את סיכוייהם להשיג אישור לוויזה לארה"ב במהירות. צעירים הנוסעים ללמוד בארה"ב, או לעבוד בעבודה זמנית וחוקית בארה"ב, צריכים להקפיד להגיע מוכנים לראיון בשגרירות האמריקאית, ובמידת הצורך, כאשר פג תוקפה של הויזה הקודמת לבצע חידוש ויזה לארה"ב.

 

חידוש ויזה לארה"ב – שלבי הנפקת ויזה לארה"ב

שלבי חידוש ויזה לארה"ב שפג תוקפה זהים לשלבי הגשת בקשה לוויזה לארה"ב. לרוצים להכיר את שלבי בקשת ויזה לארה"ב כדאי לקרוא את השורות הבאות:

שלב ראשון בדרך לוויזה לארה"ב הוא הורדת הטפסים של הבקשה לוויזה מאתר השגרירות האמריקאית ומילוי וחתימה על הטפסים הנדרשים.

שלב שני הוא תשלום האגרה על הנפקת הויזה לארה"ב בבנק הדואר.

שלב השלישי הוא קביעת ראיון בשגרירות האמריקאית והגעה לשגרירות עם המסמכים הבאים:

טפסי הבקשה לוויזה כשהם ממולאים. שתי תמונות פספורט עדכניות בצבע. דרכון ישראלי בתוקף לתקופה של עד חצי שנה מיום הנסיעה לארה"ב. קבלה על תשלום האגרה על הוויזה. מסמכים המעידים על כוונה לחזור לישראל בתום הביקור ולא להשתקע בארה"ב. ישראלים שמסיבה זו או אחרת בוחרים לדחות את מועד נסיעתם לארה"ב יאלצו, אם פג תוקף הויזה לארה"ב, לעבור הליך חידוש ויזה לארה"ב.

 

מתי יש צורך בחידוש ויזה לארה"ב ?

חידוש ויזה לארה"ב מתבקש כאשר הונפקה לאזרח מסוים ויזה לארה"ב שתוקפה עבר. אם  האזרח המחזיק בוויזה  מבקש להגיע לארה"ב בתקופה של לא יאוחר משנה מיום בו פג תוקפה של הויזה הוא יכול להגיש בקשה להארכה דרך סוכן הנסיעות ולמנוע מצב שבו יהיה צורך לזמן אותו שוב לשגרירות כדי להנפיק ויזה חדשה. אך במידה ופג תוקפה של הויזה ועברה שנה מתאריך הפקיעה האזרח המבקש להיכנס לארה"ב יאלץ להגיע לשגרירות האמריקאית ולהנפיק ויזה חדשה לארה"ב. במקרה והוויזה לארה"ב עדיין נמצאת בתוקף אך פג תוקפו של הדרכון הישראלי של המחזיק בוויזה אין צורך להוציא ויזה חדשה לארה"ב. במקרה כזה, בעל הויזה נדרש להציג את הדרכון החדש בצמוד לדרכון הישן שמעיד על האישור שניתן לו לוויזה. והוא אינו נדרש לבצע חידוש ויזה לארה"ב.

 

 

 

חידוש ויזה לארה"ב  – לסטודנטים הלומדים בארה"ב

חידוש ויזה לארה"ב נדרש לעיתים מסטודנטים ישראלים הלומדים בארה"ב שהנפיקו ויזת סטודנט לארה"ב. סטודנטים שהתקבלו ללימודים במוסד אקדמי מוכר בארה"ב נדרשים להגיע לשגרירות האמריקאית בישראל כשברשותם טופס המעיד על קבלה ללימודים בארה"ב. במידה והמוסד האוניברסיטאי שאליו התקבלו נמצא ברשימת המוסדות המוכרים לצרכי הוצאת ויזה, המוסד מספק לסטודנט טופס הנקרא 20 – I, שאותו יש לצרך לטופס הבקשה לויזת סטודנט. את טופס הבקשה לוויזת סטודנט יש למלא באנגלית ולצרף אליו את כל המסמכים הדרושים ולהגיע איתו אל הראיון בשגרירות האמריקאית. סטודנטים הלומדים בארה"ב מקבלים ויזה שתקפה לפרק זמן מסוים, ולכן הם נדרשים לשים לב לתוקפה של הויזה ולהגיש מבעוד מועד בקשות להארכה של הויזה, על מנת למנוע מצב שבו הם נדרשים לחזור לישראל רק כדי להוציא ויזה חדשה לארה"ב, במקום לבצע חידוש ויזה לארה"ב.