יעוץ זוגי – או טיפול אישי

לעיתים נפגוש קושי אישי אצל אחד הצדדים. לפעמים ישנה חרדה המלווה את אחד מבני הזוג. אותה בת זוג אשר גדלה אצל אימא ניצולת שואה עם הזמן, למרות מודעות וניסיונות שלה שלא להיקלע לשם, מצאה את עצמה חווה חרדות בדומה לאמא. יועץ זוגי יכול להפנות את בת הזוג לטיפול פרטני בה היא מתמודדת עם הקושי האישי שלה. הרי זה קושי שלה ולא של בעלה. במהלך יעוץ זוגי הקושי האישי יהפוך לקושי משותף. המטרה בתהליך היא להביא את בעיית החרדה האישית למקום בו בת הזוג מכירה בקושי שלה, מודה בחולשה שלה ומבקשת עזרה.

מתי מפרידים את בני הזוג בתהליך יעוץ זוגי

במקרים בהם תהליך יעוץ זוגי תופס גוון טיפולי, חלק נכבד מהפגישות יהיה בפגישות ייעוץ פרטניות. מטרתן מצד אחד להקל ולתת מקום לקושי ולכאב שמלווה את בן הזוג הסובל מהבעיה שמלווה אותו בצורה ישירה. לתת מקום לקושי והכאב של בן הזוג אשר נאלץ לחיות עם בעיה שהגיעה אליו מבחוץ. עם בעיה איתה הוא התחתן או לרוב באה לידי בטויי מוגבר עם השנים.

יעוץ זוגי יברר בפגישות האישיות עם מה כל אחד מתמודד. יועץ זוגי יכין את בני הזוג לקראת הבנה הדדית כי לכל אחד יש קושי ולמעשה הם צריכים למצוא את הדרך לתמוך זה בזו, למרות שהקושי מקורו באחד מהם. בעזרת הפגישות יעוץ זוגי אישיות, יועץ זוגי יכין את עצמו לפגישה הזוגית המשותפת.

תהליך העזרה ההדדי של יעוץ זוגי

יועץ זוגי, לאחר שעבר את תהליך הבירור הראשוני, מזהה את הנוסחה שיכולה לחבר את בני הזוג. לעיתים הכרת תודה למאמץ לעזרה שמתקבלת יכולה לתת המון כוח ודלק לצד שרואה את עצמו כחלק מהבעיה האישית. אותה הכרת תודה יכולה לתת לצד שתקוע בקושי שלו, את התחושה שהוא לא לבד, שיש מי שתומך ומקבל אותו עם חולשתו. מכאן היכולת האישית שלו להתמודד גדלה. יעוץ זוגי יאפשר לבני הזוג לעבור תהליך התחברות, בו ישנה עזרה הדדית. יעוץ זוגי בא לשנות את ההתדרדרות ואת הכניסה למצבי מצוקה שגדלים. באמצעות יעוץ זוגי ניתן להפוך את המגמה של עוינות הדדית ומקום של עזרה הדדית.

יעוץ זוגי ממקום של עידוד

תהליכי העידוד מול הקשיים האישיים הם חלק ניכר מהתהליך. קל להתייאש ולהרים ידיים ולהמשיך לגרור את הקשר הזוגי בצורה מוגבלת. יועץ זוגי יקפיד לעוד את בני הזוג ולתת להם תחושת מסוגלות להתמודד עם המצב הקיים. יותר מעידוד חיצוני של יועץ זוגי, זקוקים בני הזוג עצמם ליכולת לעודד זה את זו בעצמם, ורצוי שידעו גם לעודד את עצמם. העידוד בתהליך יעוץ זוגי או טיפול זוגי, יתבסס על זיהוי שינויים קטנים מוצלחים. אצל הצד החלש, התעכבות עליהם וציון שלהם לשבח. מנגד העידוד יהיה כלפי הרצון לעזור, המוכנות להעניק של הצד החזק.

כמובן שהחלפת תפקידים בהם ה"חלש"  תומך בחזק, והכוונה כי לכל אחד מבני הזוג חולשות משלו. מכאן גם הצד ה"חזק" צריך תמיכה במקומות אחרים. מתן תמיכה הדדית תחשב לתהליך מאוד מעודד בקשר הזוגי במהלך יעוץ זוגי.

כתיבת תגובה