מסלולי משכנתא קיימים

לכל סוג של מסלול משכנתא יש יתרונות ויש חסרונות. לכן, נכון לבחור את מסלול שיתאים לכם ביותר על פי צרכיכם, הכנסותיכם העתידיות ממגוון מקורות (כגון: עדכון שכר, חסכונות וכו'), התא המשפחתי אותו אתם מתכננים וכיוב'.

מקובל לבחור ולשלב מספר מסלולי משכנתא לתקופות שונות. מומלץ להתייעץ עם מומחה משכנתאות להתאמת מסלולי המשכנתא הנכונים והמתאימים ביותר עבורכם.
   
הבנקים למשכנתאות מציעים מגוון מסלולי הלוואות משכנתא ובניהם:

משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה
הלוואה בריבית קבועה כאשר תשלומי הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
הריבית תקבע בתאריך ביצוע ההלוואה והיא לא תשתנה במהלך השנים.
ההלוואה ניתנת בדרך כלל לתקופות של 4 – 36 שנה בהתאם למדיניות הבנק המלווה.

משכנתא שאינה צמודה למדד בריבית קבועה
הלוואה הניתנת לתקופות קצרות יחסית, נוחה כהלוואות גישור (לתקופה קצרה של עד 4 שנים – למשל, עד לקבלת כספינו ממכירת נכס קיים) או להלוואה לטווח קצר – של 3 שנים ויותר, כאשר גובה ההחזר החודשי קבוע (אינו צמוד למדד ועל כן אינו משתנה) וכך גם גובה הריבית.

 משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה
הלוואה שנושאת ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן. הריבית נקבעת לתקופה הראשונה בלבד (כל שנה / שנתיים / שנתיים וחצי / חמש שנים). הריבית משתנה לפי נוסחה ידועה מראש, הנקבעת במועד קבלת ההלוואה.
 
משכנתא בריבית משתנה צמודה למדד
הלוואה הניתנת לתקופה של בין 4 ל- 30 שנה, כאשר הריבית משתנה בהתאם להעדפת הלווה:
אחת לשנה, אחת לשנתיים, אחת לחמש שנים או אחת ל 10 שנים – בזמן ביצוע ההלוואה.
במסלול זה ניתן לבצע סילוק מוקדם של ההלוואה ללא תשלום קנס וניתנת אפשרות להמיר את המסלול הזה למסלול תשלום החזר משכנתא בריבית קבועה.
 
הלוואה במסלול פריים לא צמודה
הלוואה עם הריבית המקובלת במשק הנגזרת ממדיניות הריבית של בנק ישראל.
הלוואות 'פריים' וקרן ההלוואה לא מוצמדות למדד המחירים לצרכן או לכל משתנה אחר.

הלוואה צמודת מט"ח
הלוואה צמודה לשער היציג של הדולר ארה"ב, הניתנת לתקופה של בין 4 ל-25 שנה.
הריבית בהלוואה זו משתנה מעת לעת. תדירות שינוי הריבית המקובלת היא כל 3 או 6 חודשים כפי שקובעים מראש בעת מתן ההלוואה. משכנתא מסוג זה כדאית אם הנכס שאתם מעוניינים לרכוש מיועד להשכרה בדולרים – אם שער הדולר היציג ירד כך ירד גם גובה הריבית. כמו כן ניתן יהיה לסלק את ההלוואה ללא תשלום קנס.

הלוואה בקרן שווה או קבועה
במסלול זה ההחזר החודשי קבוע בכל תקופת ההלוואה והחלוקה הפנימית בין הקרן לריבית משתנה, כך שבכל חודש משלמים את אותו חלק מקרן ההלוואה וחלקה של הריבית הולך ופוחת. התשלום החודשי הראשוני גבוה יותר והולך ופוחת עם השנים. ההלוואה ניתנת לתקופות של עד 25 שנה.

למעוניינם בהלוואת משכנתא כדאי להסתייע ב- מחשבון משכנתא לחישוב את ההחזר החודשי של המשכנתא.