פטנטים למכירה

תחום חדש אליו התוודענו בשנים האחרונות הוא תחום מסחור הפטנטים במכירות פומביות המתנהלות בדומה למכירות פומביות רגילות אחרות.

למעשה, מהווה מכירה פומבית של פטנטים ונכסי קניין רוחני תפיסה חדשנית בכל הנוגע למסחורם של פטנטים וקניין רוחני. במקום לשער ולהעריך את ערכו של פטנט, מעמידים אותו אל מול קונים פוטנציאליים, ונותנים להם להתמכר על ערכו ע"פ תפיסתם. פעולה דומה ניתן אמנם לעשות גם ללא מכירה פומבית, אך ביצוע המכירה הפומבית מהווה למעשה אינדיקציה לגבי שוויו של פריט קניין רוחני. וכך למעשה מתייתר הצורך בהערכת שוויו של פטנט.

העתיד, ככל שניתן לשער, צופן מגמות שונות בערכם של פטנטים. פעם תהיה הערכת פטנט כלשהו בשווי גבוה יותר, ופעם בשווי נמוך יותר. כיום מסתמנת מגמה של קניית פטנטים שכבר ברור לגביהם כי הם מניבים רווחים. בעתיד מגמה זו עשויה להשתנות ויותר פטנטים שטומנים בחובם פוטנציאל רווח עתידי בלבד, ימכרו. יש הסוברים שלבעל פטנט אין שום סיבה למהר ולמכור את הפטנט שלו, כי אם מישהו יעתיק אותו, שווי הפטנט כפטנט שהפרו את זכויות הקניין הרוחני עליו יעלה.

כיצד ניתן, אם בכלל, להעריך את שוויו של פטנט במונחים פיננסיים? רישום פטנט, כידוע,  מקנה ביטחון או  מונופול או חוסן מסוים מתביעות על הפרה של פטנטים אחרים, שלא ממש ניתן לכמת בערך כספי. אבל רישום פטנט מאפשר גם לתבוע אחרים על הפרה, מה שכן מאפשר להעריך מבחינה כספית את הנזק שנגרם לבעל הפטנט מהפרתו או מהו הרווח שמפר הפטנט הרוויח.

אם עוקבים אתר תביעות על הפרת פטנטים, ניתן להבחין בדרך כלל שתחילה נתבעת חברה בינונית, בשוק של תחום אותו פטנט, ולאחר שבית הדין פוסק את פסיקתו, יתבעו כל שאר החברות, הגדולות והקטנות. אם אכן נפסקה הפרה לטובתו של התובע, בדרך כלל יחושבו הפיצויים על פי התביעה נגד החברה הבינונית כבסיס לחישוב תביעת הפיצויים משאר החברות.

אין לראות במאמר זה ייעוץ מקצועי