קופות חולים

האסוציאציה המיידית שלנו כשמדמיינים קופות החולים היא אולי התורים במסדרונות, אבל אנו נוטים לשכוח את יתרונותיו הרבים של המוסד הזה.

קופות החולים במתכונתן הנוכחית אינן דבר מובן מאליו. עד לפני כ- 15 שנה כל אחד היה יכול לבחור אם להיות חבר בקופת חולים, ארגוני עובדים שונים שלטו במנגנוני קופות החולים ומי שלא היה בידו לשלם על קופת החולים פשוט לא קיבל את שירותי הבריאות הבסיסיים ביותר. מאז שנת 1995, עם כניסתו לתוקף של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קופות החולים הן נחלת הכלל.

ובכל זאת, המצב בתחום הבריאות בארץ עדיין לא אידיאלי וקופות החולים לא מספקות מענה ראוי לכל  הצרכים הרפואיים.

סל שרותי הבריאות הוא אותו סל ידוע, שהמאבקים עליו מתחדשים מדי שנה בשנה. סל הבריאות, בניגוד למה שהיה נהוג טרם קבלת חוק בריאות ממלכתי, הוא אחיד וקבוע לכל קופות החולים.

ועדה ממלכתית שממונה על ידי הממשלה, מעדכנת מדי שנה את הסל שנקבע עם קבלת חוק ביטוח בריאות. הסל המקורי כולל שרותי בריאות, תרופות ואשפוז יולדות בסיסיים. קביעת סל התרופות כרוכה בהחלטות מורכבות, כיוון שיש צורך להתחשב באוכלוסיות שונות, בקבוצות חולים שונות וגם באוכלוסייה הבריאה, ולרצות גם את הרופאים, את חברות התרופות ועוד.

בכל שנה נוספות לסל הרחבות- לתרופות נוספות, להתוויות נוספות (כלומר לאנשים חדשים שזכאים לקבלת התרופה) וכן לטיפולים ואפילו אבחונים נוספים- ועדיין לא כל קשת התרופות והטיפולים ניתנת בחינם לתושבי המדינה. לפיכך רבים בוחרים להרחיב את ביטוח הבריאות הבסיסי שמעניקות קופות החולים, לביטוחים משלימים שונים שהקופות מציעות:

מגן זהב ומגן כסף- ב"מכבי שרותי בריאות" וב"קופת חולים לאומית"

כללית מושלם- ב"קופת חולים כללית"

ומאוחדת שיא- ב"קופת חולים מאוחדת".

מדו"ח של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת עולה כי בעשור שלאחר כניסתו לתוקף של חוק ביטוח בריאות, קטן שיעור המימון הציבורי לבריאות ב- 9% (מימון מתקציב המדינה ומתשלומי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי) בעוד שיעור המימון הפרטי לבריאות עלה ב- 5% (ביטוחים משלימים של קופות החולים, תשלומים שהקופות גובות וביטוחים מסחריים).

מה מציעות כל קופות החולים?

התשלום על שרותי הבריאות נגבה באמצעות המוסד לביטוח לאומי ומועבר ממנו אל קופות החולים.

בתמורה לתשלום זה, קופות חולים מציעות את כל השרותים והתרופות הכלולים בסל שרותי הבריאות המעודכן וחייבות לספק טיפול איכותי.

קופות החולים גובות עלויות משתנות על שירותי הבריאות- למשל הסכום שתשלמו עבור ביקור אצל רופא המשפחה ואצל רופא מקצועי משתנה מעט בין הקופות. גם הסבסוד של תרופות משתנה בין קופות החולים וכמובן שהסבסוד הוא גם בהתאם למחיר התרופה. תרופות יקרות או כאלה שנוטלים באופן קבוע עלולות להוות עול כלכלי גם אם הן כלולות בסל הבריאות. קופות החולים נבדלות גם בביטוחים המשלימום שהן מציעות, אם מבחינת גובה הכיסוי ואם מבחינת עלות הביטוח.

המאמר בחסות מרכז מידע – קופת חולים

כתיבת תגובה