חיכיתי חיכיתי, בכיתי בכיתי, ומי לא בא?

לא עוד! עכשיו קיים חוק הטכנאים

את המצב הזה כולם מכירים – קבעתם עם נותן שירות כלשהו, יצאתם מהעבודה מוקדם, הגעתם הביתה, ואתם מחכים ומחכים ומחכים, אין קול ואין עונה. בירור מול מוקד השירות מאבחן שהטכנאי בדרך, אבל אתם יודעים שיום העבודה כבר אבוד, ושאין לכם למי להתלונן כי "ככה זה עם טכנאים".

בשנת 2008 החליט המחוקק שלא עוד, או אז נכנס לתוקף תיקון מספר 24 לחוק הגנת הצרכן, הידוע יותר בשם "חוק הטכנאים", ובו נקבע לראשונה לוח הזמנים שנותני שירות מחויבים אליו בעת הגעה לבית הלקוח, כולל קביעת קנסות כספיים לחריגות בזמנים.

אז מה אומר חוק הטכנאים ואיך זה מועיל ללקוח?

על פי חוק הטכנאים, בעת שלקוח נדרש לביקור טכנאי תיקונים בביתו, הרי שעומדות בפני ספק השירות שתי אפשרויות – הראשונה היא לקבוע מועד עם הלקוח, תוך שהוא מחויב להגעה אליו בטווח של שעתיים מהמועד שנקבע (כלומר – גם אם קבעתם ב 10:00, הרי שעד 12:00 זה לא נחשב איחור). האפשרות השנייה היא לתאם טווח לקריאה טלפונית, שאז יתואם מועד ביקור בטווח מיידי (בנוסח – "אתקשר אליך חצי שעה לפני שאגיע").

חוק הטכנאים קובע כי במידה וספק שירות מזהה צורך בדחיית מועד השירות אותו קבע עם לקוח, הרי שעליו להודיע על הדחיה עד השעה 20:00 של היום שלפני, ובלבד שדחיית הביקור אינה מחריגה אותו מתקופת האחריות (אחד ממגבלות חוק הטכנאים , כפי שיפורטו בהמשך).

לא עומדים בלו"ז על פי חוק הטכנאים ? יש מחיר !

  1. חוק הטכנאים מגדיר כי במידה ואיש השירות חרג בטווח של עד שעתיים מהמועד שסוכם – כפי שצוין קודם לכן, אין מדובר באיחור ולא נדרש פיצוי כספי ללקוח.
  2. חריגה של שעתיים עד ארבע שעות מהמועד שסוכם מוגדרת על פי חוק הטכנאים כאיחור, אך הלקוח אינו זכאי לפיצוי עבורו. במקרה כזה ניתן להגיש תלונה נגד ספק השירות אצל הממונה להגנת הצרכן במשרד התמ"ת.
  3. חריגה של למעלה מארבע שעות מזכה את הלקוח בפיצוי, בלא שיצטרך להוכיח את הנזק שנגרם לו כתוצאה מהאיחור. חוק הטכנאים קובע סכומי הפיצוי נעים מ-300 שקלים לאיחור של ארבע שעות, עד 600 שקלים ליותר מזה. חשוב לדעת, כי הצרכן יכול לתבוע את נותן השירות גם על נזק שנגרם לו כתוצאה מהאיחור בנוסף לפיצוי המובטח.

כמה מילים על המגבלות של חוק הטכנאים

אחת הבעיות המרכזיות של חוק הטכנאים נובעת מהעובדה כי הוא חל רק על שירות במקרים שיובאו להלן, וכל עוד לא יורחב חוק הטכנאים ויכסה מקרים נוספים, הרי שתועלתו תישאר מוגבלת למדי:

  1. שירות הניתן לאחר רכישה של מוצר מסוים, כל עוד הוא מצוי במסגרת תקופת האחריות שלו. משמעות הסעיף הזה היא, שחוק הטכנאים לא חל על המצב המאוד מקובל, בו לקוח רוכש מוצר מספק אחד, אולם את חוזה האחריות רוכש מספק אחר .
  2. שירות של חברות תוכן, כלומר – חברות הלווין, האינטרנט והכבלים.

כתיבת תגובה