קורס שוק ההון

גורמים המשפיעים על שוק ההון:

תוצר לאומי:

תוצר לאומי שווה גם להכנסה הלאומית הנקייה. הכנסה הלאומית זה סה"כ ההכנסות שהיו במשק. כאשר התוצר הלאומי עולה, אז מדובר בצמיחה כלכלית. מבחינת החברות והבורסה, אם ההכנסה במשק עולה, אם יש צמיחה כלכלית, התוצר עולה. אז כל החברות ירגישו, שהמוצרים שלהם, שהם מייצרים, סוף –סוף נקנים ע"י הצרכנים. כאשר המכירות, כתוצאה מהעלייה בתל"ג לנפש (במיוחד). אם התוצר עולה, זה אומר, שרמת ההכנסה במשק  עלתה. אם ההכנסה עולה, אז הביקוש יעלה. לכן, אם התוצר הלאומי יעלה, אז המכירות של הפירמות האלו יעלו. אם התוצר הלאומי יעלה. זה אומר, שיש עלייה מקבילה בהכנסה, פחות עוני. כולם קונים ואם קונים, אז יש את הצד, שמוכר, שזה החברות עצמן. ואם חברות מוכרות, אז שורה האחרונה בדו"ח כספי חיובי יותר. כלומר, מרוויחים יותר. לכן, צמיחה כלכלית מנובה תמיד בעלייה בבורסה. בנק ישראל הכריז, שהמיתון נגמר בְ-2003. אם המיתון נגמר, אז מתחיל שלב הצמיחה. לכן, מתי כדאי להיכנס לבורסה ? כשבנק מרכזי או משרד אוצר מכריז, שיצאנו מהמיתון. בסוף 2003, הבורסה הייתה עד 500 נקודות. כלומר, מי שקנה 25 מניות (מנייה, מנייה, קנה אותם בְ-500 שקלים). כיום, כמעט 1,000, 950. בְ-4 שנים, הבורסה יגדילה את עצמה, בגלל הצמיחה. כלומר, כל החברות ירגישו, שהן מוכרות יותר. שהן מגדילות את הרווחים שלהם. או בהתאם, מחיר המנייה התחיל להיות שווה יותר. ריבית: כאשר הריבית גבוהה, זה אומר, שהחברה שממנת את הפעילות שלה מחוב, תשלם יותר ריבית לבנק. לכן, הנטו שלה קטן יותר. אז מצד ראשון, אנחנו רואים, שאם הריבית גבוהה, אני מגביל על העסקים מבחינת הוצאות מימון. יש להן הוצאות ריבית כבדות יותר. לכן, שורה תחתונה, שורה האחרונה בדו"ח כספי יהיה יותר נמוך. מצד שני, אם שער הריבית גבוהה, אנו כמשקיעים, לא נלך לבנק לקחת הלוואה. כי אנו נצטרך לשלם ריבית גבוהה.הורדת הריבית, יוצרת עוד מקומות עבודה. תוצר לאומי גבוה, טוב לבורסה, טוב למניות. ריבית גבוהה, לא טובה למניות, לא טובה לבורסה.

אינפלציה:
עליית מחירים כללית במשק והיא לא טובה לבורסה. כי קונים פחות. כאשר רמת האינפלציה מאוד גבוהה, ההכנסה. הריאלית (כלומר, כוח ההכנסה) קטנה. הכסף, שאנו מקבלים, שווה פחות. ואז, אם הערך שלנו נשחק. ירידה בביקושים, זאת ירידה במכירות של החברות. החברה מוכרת פחות ולכן, היא מרוויחה פחות. לכן, שווי המנייה שלה תהיה גם פחות.

תנועות הון:
אחת הסוגיות המאקרו כלכליות החשובות כיום, זאת תנועות ההון. המשקיעים הזרים מזרימים לפה את ההון שלהם. כלומר, משקיעים זרים באים למשק ישראלי וקונים בשוק מניות. כאשר המשקיע זר מגיע לארץ, הוא מגיע אם הדולרים. אבל בבורסה, הוא הולך לקנות בשקלים. כאשר מישהו מחו"ל מביא דולרים, השער החליפין יורד.

מלחמה:
למה בורסה רגישה למלחמה ? דבר ראשון, מדובר כאן באפקט פסיכולוגית. אין צפי, מתי תסתיים המלחמה. זה דבר ראשון. דבר שני, הנכסים הפיזיים של החברות, עלולים להיפגע. אובדן שוק, במלחמה אין קונים. אם המשקיעים הזרים בורחים בגלל המלחמה, שער החליפין עולה והבורסה יורדת. תמיד יש קשר בין בורסה לבין דולר. דולר גבוה, בורסה יורדת.

אי-וודאות:
אי-וודאות הפוליטית. אי-וודאות גורם לירידה בבורסה.

הנ"ל כותב על ענייני קורס שוק ההון קורס ייעוץ השקעות וגם קורס מט"ח

כתיבת תגובה