גיל פרישה לפנסיה

גיל פרישה לפנסיה, הוא הגיל שבו אתם זכאים לקבל פנסיה, שממנה תתקיימו כשתפסיקו לעבוד.
בגלל הרפואה המתקדמת, תוחלת החיים של גברים ונשים עלתה באופן משמעותי, דבר שמצריך תשלומי פנסיה, למספר גדול יותר של שנים.
לכן הועלה בישראל (וגם במדינות נוספות בעולם), גיל הפרישה לגמלאות.
בעבור גברים, גיל פרישה לפנסיה הועלה משישים וחמש שנים, לשישים ושבע שנים.
בעבור נשים, גיל היציאה לפנסיה הועלה משישים שנים, לשישים ושתיים שנים.
אבל קיימות עבודות שהן קשות ושוחקות, ולכן בעבורן יש גיל פרישה נמוך יותר.
כי אדם בגיל מבוגר, חלש יותר פיזית מאדם צעיר, ולכן לא ניתן לדרוש מאדם מבוגר, להמשיך לעבוד בעבודה קשה ושוחקת, עד לגיל הפרישה הרשמי.
לגיל פרישה נמוך מהמקובל, קוראים בשם: פרישה מוקדמת, או פנסיה מוקדמת.
עבודות קשות ושוחקות שמאפשרות יציאה לפרישה מוקדמת
גברים ונשים שעובדים בעבודות קשות ושוחקות, זכאים לצאת לפרישה מוקדמת.
עבודות קשות ושוחקות, יכולות להיות העבודות הבאות:
1) עבודה בתנאי רטיבות (ללא קשר למזג האוויר ששורר בחוץ).
2) עבודה שהיא בעלת סיכון בטיחותי גבוה (למשל לוחמים ביחידה משטרתית למלחמה בטרור).
3) עבודה שהיא בסביבת ריחות קשים (כמו למשל עבודה שכרוכה בריחות כימיקלים שונים).
4) עבודה בטמפרטורות גבוהות מאוד, ללא קשר למזג האוויר שבחוץ (למשל עבודה ליד כבשן רותח).
5) עבודה בסביבה רועשת, שמביאה לפגיעה בשמיעה.
6) עבודה שיש בה עמידה ממושכת על הרגליים, ללא הפסקה.
7) עבודה שיש בה סחיבת משאות כבדים, באופן קבוע.
8) עבודה בתנאי קור, ללא קשר למזג האוויר ששורר בחוץ (למשל עבודה בתוך מחסן קירור).
9) עבודה בסביבת חומרים, שהם מוגדרים כחומרים מסוכנים.
10) עבודות שהן בשעות הלילה.
11) עבודה פיזית שהיא בתנאים אקלימיים קשים.
12) נהגים ונהגות של כלי תחבורה, שמבצעים נסיעות ממושכות.
גיל פרישה במדינות זרות
נכון לעכשיו, גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, הוא נמוך מבישראל לגבי גברים, וגבוה מישראל לגבי נשים.
גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, בעבור גברים: שישים וארבע וחצי שנה (בישראל שישים ושבע).
גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, בעבור נשים: שישים ושלוש שנה (בישראל שישים ושתיים).
מבין מדינות ה-OECD, גיל הפרישה הנמוך ביותר הוא ביוון, שבה גיל הפרישה לגברים ולנשים הוא זהה, ועומד על 57 שנים.
לעומת זאת, מבין מדינות ה-OECD, ביפן ובקוריאה הדרומית, יש את גיל היציאה לפנסיה, הגבוה ביותר לגברים, והוא כרגע 70 שנים.
לסיכום המאמר, גיל פרישה לפנסיה, הוא הגיל שבו אתם זכאים לקבל פנסיה, שממנה תתקיימו כשתפסיקו לעבוד.
בגלל הרפואה המתקדמת, תוחלת החיים של גברים ונשים עלתה באופן משמעותי, דבר שמצריך תשלומי פנסיה, למספר גדול יותר של שנים.
לכן הועלה בישראל (וגם במדינות נוספות בעולם), גיל פרישה לגמלאות.
בעבור גברים, גיל פרישה לפנסיה הועלה משישים וחמש שנים, לשישים ושבע שנים.
בעבור נשים, גיל היציאה לפנסיה הועלה משישים שנים, לשישים ושתיים שנים.
אבל קיימות עבודות שהן קשות ושוחקות, ולכן בעבורן יש גיל פרישה נמוך יותר.
גברים ונשים שעובדים בעבודות קשות ושוחקות, זכאים לצאת לפרישה מוקדמת.
נכון לעכשיו, גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, הוא נמוך מבישראל לגבי גברים, וגבוה מישראל לגבי נשים.
גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, בעבור גברים: שישים וארבע וחצי שנה (בישראל שישים ושבע).
גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, בעבור נשים: שישים ושלוש שנה (בישראל שישים ושתיים).

גיל פרישה לפנסיה, הוא הגיל שבו אתם זכאים לקבל פנסיה, שממנה תתקיימו כשתפסיקו לעבוד.

בגלל הרפואה המתקדמת, תוחלת החיים של גברים ונשים עלתה באופן משמעותי, דבר שמצריך תשלומי פנסיה, למספר גדול יותר של שנים.

לכן הועלה בישראל (וגם במדינות נוספות בעולם), גיל הפרישה לגמלאות.

בעבור גברים, גיל פרישה לפנסיה הועלה משישים וחמש שנים, לשישים ושבע שנים.

בעבור נשים, גיל היציאה לפנסיה הועלה משישים שנים, לשישים ושתיים שנים.

אבל קיימות עבודות שהן קשות ושוחקות, ולכן בעבורן יש גיל פרישה נמוך יותר.

כי אדם בגיל מבוגר, חלש יותר פיזית מאדם צעיר, ולכן לא ניתן לדרוש מאדם מבוגר, להמשיך לעבוד בעבודה קשה ושוחקת, עד לגיל הפרישה הרשמי.

לגיל פרישה נמוך מהמקובל, קוראים בשם: פרישה מוקדמת, או פנסיה מוקדמת.

עבודות קשות ושוחקות שמאפשרות יציאה לפרישה מוקדמת

גברים ונשים שעובדים בעבודות קשות ושוחקות, זכאים לצאת לפרישה מוקדמת.

עבודות קשות ושוחקות, יכולות להיות העבודות הבאות:

1. עבודה בתנאי רטיבות (ללא קשר למזג האוויר ששורר בחוץ).

2. עבודה שהיא בעלת סיכון בטיחותי גבוה (למשל לוחמים ביחידה משטרתית למלחמה בטרור).

3. עבודה שהיא בסביבת ריחות קשים (כמו למשל עבודה שכרוכה בריחות כימיקלים שונים).

4. עבודה בטמפרטורות גבוהות מאוד, ללא קשר למזג האוויר שבחוץ (למשל עבודה ליד כבשן רותח).

5. עבודה בסביבה רועשת, שמביאה לפגיעה בשמיעה.

6. עבודה שיש בה עמידה ממושכת על הרגליים, ללא הפסקה.

7. עבודה שיש בה סחיבת משאות כבדים, באופן קבוע.

8. עבודה בתנאי קור, ללא קשר למזג האוויר ששורר בחוץ (למשל עבודה בתוך מחסן קירור).

9. עבודה בסביבת חומרים, שהם מוגדרים כחומרים מסוכנים.

10. עבודות שהן בשעות הלילה.

11. עבודה פיזית שהיא בתנאים אקלימיים קשים.

12. נהגים ונהגות של כלי תחבורה, שמבצעים נסיעות ממושכות.

גיל פרישה במדינות זרות

נכון לעכשיו, גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, הוא נמוך מבישראל לגבי גברים, וגבוה מישראל לגבי נשים.

גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, בעבור גברים: שישים וארבע וחצי שנה (בישראל שישים ושבע).

גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, בעבור נשים: שישים ושלוש שנה (בישראל שישים ושתיים).

מבין מדינות ה-OECD, גיל הפרישה הנמוך ביותר הוא ביוון, שבה גיל הפרישה לגברים ולנשים הוא זהה, ועומד על 57 שנים.

לעומת זאת, מבין מדינות ה-OECD, ביפן ובקוריאה הדרומית, יש את גיל היציאה לפנסיה, הגבוה ביותר לגברים, והוא כרגע 70 שנים.

לסיכום המאמר, גיל פרישה לפנסיה, הוא הגיל שבו אתם זכאים לקבל פנסיה, שממנה תתקיימו כשתפסיקו לעבוד.

בגלל הרפואה המתקדמת, תוחלת החיים של גברים ונשים עלתה באופן משמעותי, דבר שמצריך תשלומי פנסיה, למספר גדול יותר של שנים.

לכן הועלה בישראל (וגם במדינות נוספות בעולם), גיל פרישה לגמלאות.

בעבור גברים, גיל פרישה לפנסיה הועלה משישים וחמש שנים, לשישים ושבע שנים.

בעבור נשים, גיל היציאה לפנסיה הועלה משישים שנים, לשישים ושתיים שנים.

אבל קיימות עבודות שהן קשות ושוחקות, ולכן בעבורן יש גיל פרישה נמוך יותר.

גברים ונשים שעובדים בעבודות קשות ושוחקות, זכאים לצאת לפרישה מוקדמת.

נכון לעכשיו, גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, הוא נמוך מבישראל לגבי גברים, וגבוה מישראל לגבי נשים.

גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, בעבור גברים: שישים וארבע וחצי שנה (בישראל שישים ושבע).

גיל הפרישה הממוצע במדינות ה-OECD, בעבור נשים: שישים ושלוש שנה (בישראל שישים ושתיים).

כתיבת תגובה