חקירת מצ"ח בצבא

רוב החקירות שנעשות במסגרת הצבא נעשות על ידי מצ"ח היות ומצ"ח היא מעין מקבילה צבאית למשטרה האזרחית. החיים כחייל שונים מחיי האזרח וזאת מכיוון שבניגוד לאזרחות, הצבא פועל תחת חוק שיפוט צבאי. חוק זה, במצבים מסויימים, שונה מהחוקים האזרחיים מכיוון שישנם חוקים הרלוונטים רק לצבא ולאלו המשרתים בו.

ראשי התיבות של מצ"ח הם משטרה צבאית חוקרת ובאמת זהו תפקידם, הם מערך הקיים בכדי לערוך חקירות של חיילים ואנשי קבע החשודים בביצוע עבירות כגון, עבירות סמים, אלימות, תאונות דרכים, עבירות הונאה, תאונות אימונים ואף גרימת מוות.

חוקרי מצ"ח עובדים כגוף נפרד במסגרת המשטרה הצבאית והם כפופים למפקד בדרגת אלוף משנה. הם חוקרים חיילים בצבא הסדיר ואנשי קבע, שעברו על חוק השיפוט הצבאי או לסירוגין, על חוקים אזרחיים מהתחום הפלילי.

למצ"ח בסיסים המפוזרים בכל רחבי הארץ ויחידות מקצועיות המתמחות בתחקור. למצ"ח ישנם שלושה גופים מרכזיים והם מערך החקירות, מערך המודיעין ומערך הבילוש.

למשטרה הצבאית החוקרת ישנן כמה סמכויות אשר ביניהן, האפשרות לערוך חיפוש על חשוד והאפשרות, לזמן חשודים לתשאול או חקירה.

לפי פקודת צה"ל, חקירה של משטרה צבאית תפתח במידה ויש חשש לביצוע עבירה, על ידי אחד החיילים. החשש בדרך כלל עולה כתוצאה ממידע מודיעיני המגיע ממערך הבילוש.

מטרתה של חקירת מצ"ח היא להוציא מהחשוד הודיות או הפללות. הודיות או הפללות אלו קבילות בבית המשפט ולעיתים המשפט נסמך אך ורק עליהן. לשם כך, יש לחוקרים טכניקות רבות ומגוונות, שנועדו לשרת את מטרתם. יחד עם זאת, הפעלת הטכניקות או לחץ על הנחקר הינה עד גבול מסויים, והיא אפשרית, בלבד שלא שוברת את רצונו החופשי של החשוד. חשוד שנשבר עלול למסור מידע כוזב או להודות בעבירה שאינו ביצע.

לחייל הנמצא בחקירה ישנן זכויות. אחת מהן היא להיוועץ בעורך דין צבאי בכל שלב של החקירה והשנייה היא לשמור על זכות השתיקה. כל חשוד שמגיע לחקירה נחקר תחת אזהרה ואז כל דבר שיאמר עלול לשמש את תובעיו בבית המשפט, לכן יכול לנצל את זכות השתיקה.

במידה וחייל מגיע לתשאול ונמצא נגדו חומר מפלילי תוך כדי חקירה, חוקריו מחויבים לומר לו שכעת הוא נחקר תחת אזהרה, עובדה המקנה לו את הזכות לא לומר דבר במהלך חקירתו. יחד עם זאת חשוב לציין שלשמירה על זכות השתיקה ישנם שני צדדים האחד יכול להועיל והשני להרע.

בתום כל חקירה, המשטרה הצבאית החוקרת מחוייבת להעביר את ממצאיה אל הפרקליטות הצבאית והם אלו המחליטים על גורל התיק. הפרקליטות הצבאית רשאית להמליץ על העמדה לדין ולהוציא כתב אישום ולה גם האפשרות לסגור את התיק או להמליץ על העמדה לדין משמעתי.

במידה והומלץ להוציא כתב אישום, הנאשם יעמוד למשפט בבית דין צבאי ויהיה רשאי לשכור עורך דין צבאי, או עורך דין אזרחי שאושר על ידי הצבא. מי שאין באפשרותו לממן עורך דין, יקבל עורך דין ללא תשלום מטעם הסנגוריה הצבאית.

כתיבת תגובה